BUDOVA TYP FLATRO

Hlavné geometrické parametre budov Frisomat typu FlATRO:

 • Sklon strechy je 1,72˚;
 • Rozstup nosných rámov rámu je 4 alebo 5 m;
 • Šírka budov je od 13 do 20 m;
 • Výška objektov až po dosadanie strechy na parapet je od 3,5 do 7 m, výška objektov na hrebeni závisí od šírky objektu;
 • Dĺžka budov je od 10 m.
 • Označenie stavieb: čerpacie stanice, priemyselné, obchodné, športové, kancelárske priestory, obchody, showroomy, výstavné a predvádzacie haly.
 • Neodporúča sa pre obytné budovy

POPIS BUDOV TYPU FLATRO

 • Budovy Frisomat typu FLATRO majú veľmi malý sklon strechy – 1,72˚, teda takmer plochú strechu. Tento typ budovy je vyrobený s parapetom po celom obvode strechy
 • Budovy Frisomat typu FLATRO majú plne pozinkovaný rám. Základ rámu tvoria zvislé nosné prvky - stĺpy a vodorovné nosné prvky strechy - väzníky s paralelnými pásmi. Stĺpy sú vyrobené z dvojitých za studena valcovaných pozinkovaných prvkov . Prvky väzníkov s paralelnými pásmi sú vyrobené z pozinkovaných prvkov  valcovaných za studena.
 • Spojenie všetkých prvkov rámu navzájom je skrutkované. Prvky rámu sú navzájom spojené pomocou spojovacích prvkov. Spojovacie prvky a armatúry sú pozinkované.
 • Priestorovú tuhosť rámu budovy zabezpečujú vodorovné nosníky a protiveterné väzby na stenách, ako aj lineárne profilované prvky TR106 Steeldeck na streche. Pozinkované prvky typu Z120 alebo C120 valcované za studena sa používajú ako nosníky pozdĺž stien. Pozinkované výstužné prúty sa používajú ako väzníky proti vetru. Spojenie väzníc a protiveterných spojov s hlavným rámom budovy je skrutkované spojovacími prvkami. Lineárne profilované prvky TR106 sú pozinkované profily s hrúbkou 0,75 až 1,00 mm, hĺbkou 106 mm a šírkou 750 mm, obojstranne lakované. Spojenie profilovaných prvkov TR106 medzi sebou a s horným pásom väzníkov sa vykonáva pomocou pozinkovaných hmoždiniek.
 • Budovy typu FLATRO môžu byť navrhnuté v nezateplených alebo zateplených verziách. Ak je objekt nezateplený, vonkajší obklad stien je z pozinkovaného trapézového plechu TR45 natretého obojstranne. Vonkajší plášť strechy je vyrobený pomocou izolácie a membrány, ktoré sa pomocou špeciálnych hmoždiniek prichytia k priestorovým prvkom TR106. Ak je budova zateplená, vonkajšie opláštenie stien je zo sendvičových panelov. Hrúbka a výplň sendvičových panelov závisí od požiadaviek zákazníka. Vonkajší plášť strechy je tiež tvorený izoláciou a membránou, ktoré sú k priestorovým prvkom TR106 pripevnené pomocou špeciálnych hmoždiniek.
 • Do všetkých fasád objektu je možné umiestniť okná, dvere a brány. V streche je možné navrhnúť svetlíky.
 • Budovy typu FLATRO môžu byť čiastočne alebo úplne dvojpodlažné.