BUDOVA TYP SIGMA

Hlavné geometrické parametre budov Frisomat typu SIGMA:

 • Sklon strechy je 22˚;
 • Rozstup nosných rámov rámu je 4 alebo 5 m;
 • Šírka budov je od 6 do 17 m;
 • Výška objektov pod vpustom je od 2,5 do 5 m, výška objektov na hrebeni závisí od šírky objektu;
 • Dĺžka budov je od 10 m.
 • Účel budov: ľubovoľný. Garáže, sklady, hangáre, čerpacie stanice, priemyselné, obchodné, športové, kancelárske priestory, obchody.
 • Neodporúča sa pre obytné budovy.

POPIS BUDOV TYPU SIGMA

 • Stavby od firmy Frisomat typu SIGMA majú celopozinkovanú kostru. Základ rámu tvoria zvislé nosné prvky – stĺpy a vodorovné nosné prvky strechy – trámy. Stĺpy a nosníky sú vyrobené z jednotlivých za studena valcovaných pozinkovaných prvkov S.
 • Spojenie prvkov rámu navzájom je skrutkované. Prvky rámu sú navzájom spojené pomocou spojovacích prvkov. Spojovacie prvky a armatúry sú pozinkované.
 • Priestorovú tuhosť rámu budovy zabezpečujú vodorovné nosníky pozdĺž stien a strechy a protiveterné spoje. Pozinkované prvky typu Z120 alebo C120 valcované za studena sa používajú ako nosníky pozdĺž stien a strechy. Pozinkované výstužné prúty sa používajú ako väzníky proti vetru. Spojenie väzníc a protiveterných spojov s hlavným rámom budovy je skrutkované spojovacími prvkami.
 • Budovy typu SIGMA je možné navrhovať v nezateplených alebo zateplených verziách. Ak je objekt nezateplený, vonkajší plášť tvorí pozinkovaný trapézový plech TR45 natretý obojstranne. Ak je budova zateplená, vonkajšie opláštenie je zo sendvičových panelov. Hrúbka a výplň sendvičových panelov závisí od požiadaviek zákazníka.
 • Do všetkých fasád objektu je možné umiestniť okná, dvere a brány. V streche je možné navrhnúť svetlíky.
 • Budovy typu SIGMA môžu byť čiastočne alebo úplne dvojpodlažné.